Slavia

Faculteitskring van de studenten Oost-Europese talen en culturen

Opgericht: Eddy Lefevre, 1978

Adres: Blandijnberg 29000 Gent

E-mail: Slavia.gent@gmail.com

Slavia website


© 2016 FaculteitenKonvent Gent vzw