maart

Over het FK

Het FaculteitenKonvent (FK) is de koepel van de 29 opleidingsgebonden studentenkringen aan de Universiteit Gent. Dit zijn de studentenverenigingen die verbonden zijn aan een specifieke opleiding of faculteit. In totaal spreken we zo van een ledenaantal dat reeds de 18000 overstijgt.

De verschillende kringen die onder het FaculteitenKonvent vallen, hebben de voorbije jaren hun werking sterk weten te professionaliseren. Al deze verenigingen bieden een breed gamma aan activiteiten aan en trachten zoveel mogelijk in te spelen op de noden van de studenten. Academische vorming, sociaal engagement en ontspanning gaan hand in hand bij de kringen en daar zijn wij oprecht trots op.

Als overkoepelende organisatie is ons beleid zeer sterk gericht op de ondersteuning van deze evolutie. Ons voornaamste doel is de belangen van onze verenigingen nog beter te verdedigen en bij te dragen aan hun verdere professionalisering. In het licht van de huidige kennismaatschappij profileert het FK zich ook als platform voor knowledge management. Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door een uitgebreid samenspel van actoren binnen het Gentse landschap; waaronder Universiteit Gent, Stad Gent en diverse andere studentgerichte organisaties.

CONTACT

FaculteitenKonvent Gent vzw

Hoveniersberg 24, 9000 Gent

+32 (0) 9 264 70 93

info@fkgent.be

FINANCIEEL

BE 0638.907.920